Forside

Min virksomhed er bygget på en tæt kontakt til mine kunder. Jeg vurderer løbende, hvad mine kunder har af ønsker og behov for hjælp og rådgivning.
Selvfølgelig er der forskellige ønsker og behov, som jeg løbende forsøger at afdække, for at være i stand til at give den korrekte hjælp.

Da mine kunder typisk er mindre virksomheder, er der dog en del sammenfaldende ønsker og behov for hjælp og rådgivning, som kort kan beskrives inden for 2 områder.


De offentlige myndigheder stiller mange krav om indberetninger og indsendelse af oplysninger om din virksomhed, som du skal efterleve.

Registreringer hos SKAT samt indsendelser af selvangivelse, moms mv. skal alle virksomheder have ”på plads”, for ikke at få problemer med SKAT. Såfremt du har et selskab, skal der også indsendes regnskaber til Erhvervsstyrelsen.

Jeg kan sammen med dig sikre, at du som selvstædig erhvervsdrivende lever op til alle de krav der stilles fra de offentlige myndigheder.
Alle vil gerne have inspiration til, hvordan man kan drive sin virksomhed bedre.

  1. Det kan f.eks. være om nye kunde, produkter, salgskanaler, eller en bedre økonomi.
  2. Hvilke muligheder har du for bedre kan bruge dine bogføring til styring af din virksomhed.
  3. Får du fuld valuta af dine EDB og telefoni investeringer eller kan der findes besparelser?

Ovenstående er et lille udpluk af de forskellige forhold jeg hjælper mine kunder med.