IFRS

IFRS

Vi tilbyder assistance med udarbejdelse af årsrapporter efter de internationale regnskabsstandarder – IFRS.

Assistance sker ud fra en struktureret metode, som sikrer mod uforudsete problemer og forsinkelser i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten.

Vi kan hjælpe med udarbejdelse af årsrapporten efter de internationale regnskabsstandarder – IFRS – i de situationer, hvor selskabets revisor som underskriver årsrapporten ikke må eller kan assistere med udarbejdelsen. Der tænkes især på børsnoterede selskaber i Danmark og udlandet samt selskaber som ønsker at komme på børsen.

 
Et vigtigt element i vores assistance, er et tæt samarbejde mellem dig og din revisor, så alle har indsigt og forståelse for processen for at sikre den bedst mulige kvalitet. Der henvises til www.ifrs.org

Planlægning i forbindelse med den første gang,  IFRS regnskabsstandarderne benyttes, er af helt afgørende betydning for en succesfuld implementering.