XBRL

XBRL

T. Rasmussen Revision er klar til at indberette årsrapporterne digitalt (XBRL) til Erhvervsstyrelsen. Vi har integreret indberetningsværktøjet fra XBRL Takeoff ApS i vores systemer til regnskabsaflæggelse.  Der er således allerede indsendt flere regnskaber i digital (XBRL) form.

XBRL er et digitalt format for regnskabsindberetning efter en taksonomi (princip), udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.

Taksonomien – en slags indholdsfortegnelse eller skabelon for finansiel rapportering – er baggrunden for det format, XBRL er udviklet til. Det er et maskinlæsbart dokument, som beskriver, hvilke informationer, der skal være med i en finansiel rapportering. Taksonomien er således en liste over de mulige informationer, der kan komme med i en årsrapport.
Et XBRL-dokument er en datafil, som indeholder digitale regnskabsdata og overholder XBRL-standarden og den taksonomi, som ligger til grund for dokumentet. Et sådan dokument kaldes også for en ’instans’. Det er et teknisk dokument, som kun kan forstås af en computer – altså ikke en almindelig tekst-fil.
XBRL-dokumentet kan kun dannes ud fra et regneark

For nærmere forklaring henvises til www.xbrl-takeoff.com.

For indberetning henvises til XBRL Indberetning