XBRL

T. Rasmussen Revision er klar til at indberette årsrapporterne digitalt (XBRL) til Erhvervsstyrelsen. Vi har integreret indberetningsværktøjet fra XBRL Takeoff ApS i vores systemer til regnskabsaflæggelse.  Der er således allerede indsendt flere regnskaber i digital (XBRL) form.

XBRL er et digitalt format for regnskabsindberetning efter en taksonomi (princip), udarbejdet af Erhvervsstyrelsen.

Taksonomien – en slags indholdsfortegnelse eller skabelon for finansiel rapportering – er baggrunden for det format, XBRL er udviklet til. Det er et maskinlæsbart dokument, som beskriver, hvilke informationer, der skal være med i en finansiel rapportering. Taksonomien er således en liste over de mulige informationer, der kan komme med i en årsrapport.
Et XBRL-dokument er en datafil, som indeholder digitale regnskabsdata og overholder XBRL-standarden og den taksonomi, som ligger til grund for dokumentet. Et sådan dokument kaldes også for en ’instans’. Det er et teknisk dokument, som kun kan forstås af en computer – altså ikke en almindelig tekst-fil.
XBRL-dokumentet kan kun dannes ud fra et regneark

For nærmere forklaring henvises til www.xbrl-takeoff.com.

For indberetning henvises til XBRL Indberetning

T2R

T2R

Vi er et revisionsfirma, men har 30 år erfaring inden for branchen som statsautoriseret revisor.
Tilgængelighed

Tilgængelighed

Vi ser det som et mål at være tilgængelige alle ugens dage mellem kl. 7.30 - 19.00. Vi vil altid vende tilbage samme dag, hvis du har lagt besked til os.
Kontakt

Kontakt

Tom Rasmussen 
Statsautoriseret revisor
Adresse: Ole Larsensvej 1 - 2670 Greve
Mail: tr@t2r.dk - Tel: +45 30 61 09 47

T2R - T. Rasmussen Revision