Rådgivning

Rådgivning

Vi sætter os grundigt ind i din virksomhed for at kunne yde den mest optimale rådgivning.

Vort samarbejde bygger på en dialog, hvor vi analyserer:

  • Hvilke behov du har i forhold til de ydelser, vi tilbyder
  • Hvilke ønsker du har til vort samarbejde

Således sikrer vi, at samarbejdet tilpasses dine individuelle behov – og at du får tilført værdiskabende rådgivning.

Regnskabsassistance

T. Rasmussen Revision udfører regnskabsassistance til mindre og mellemstore virksomheder. Alt efter dine behov kan vi yde regnskabsassistance. Regnskabsassistancen kan være alt fra mindre opgaver og bogføring til større komplicerede opgaver vedrørende økonomistyring.

SKAT

Skatteområdet er et væsentligt og kompliceret område for de fleste virksomheder og personer. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at virksomheder og personer opfylder lovens bogstav – også lovens ånd skal efterleves.

Gennem vor rådgivning hjælper vi med at skabe det nødvendige overblik, som er med til at sikre, at du får de mest optimale løsninger.

Personbeskatning, selskabsskat,  moms og transfer pricing samt skattespørgsmål i forbindelse med generationsskifte og omstruktureringer er blot nogle af de områder, vi rådgiver om.

Moms og afgifter

Indirekte skatter som moms og afgifter kan være af væsentlig økonomisk betydning for virksomheder, hvorfor det er vigtigt, at virksomheder har fuld klarhed over gældende love og regler.

Vi hjælper med:

  • At etablere administrative rutiner, som giver en smidig og korrekt behandling
  • At sikre afgifter og moms betales i overensstemmelse med gældende regler
  • At sikre virksomheden er korrekt registeret hos Told- og Skat
  • Aktiv assistance ved myndighedskontrol

Der henvises til  www.skat.dk